Følg

Mine ordrer bliver ikke overført til e-conomic - hvad kan årsagen være ?

For at ordrer kan overføres til e-conomic kræves der blandt andet at:

  • Kundens oplysninger er som de skal være alt efter hvad der er angivet kunder skal synkroniseres på. Her under skal der være et kundenavn.
  • Kundenummeret skal være et heltal. Dvs. det må ikke starte med 0 og må kun indeholde 1-9 og kan maks være 9 cifre langt.
  • Alle varelinjer skal have et varenummer.
  • Varenummeret må ikke være mere end 25 tegn langt.
  • EAN er gyldigt, hvis det er med.
  • Produkterne findes i e-conomic, hvis automatisk oprettelse under overførelse af ordrer ikke er slået til.
  • Produktet på ordrelinjen skal have et navn.
  • Ordrelinjers antal skal være enten positivt eller negativt og må ikke være 0.
  • Alle varer der skal bruges til orderlinjerne må ikke være spærret.

I dit IEX dashboard, kan du af loggen se, hvilke fejlmeddelelser der skulle være for udbedring af nogle af det mest almindelige issues.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning