Opstart og import af tidligere ordrer

Hvornår starter overførslen af ordrer og kan jeg få importeret tidligere ordrer?

Opdateret over en uge siden

Hvornår starter overførslen?

Som udgangspunkt overfører integrationen ordrer fra oprettelsesdatoen på integrationen og frem.

For at starte den automatiske overførsel, skal integrationen først aktiveres. Dette gøres på app.iex.dk ➡️ Indstillinger.


Dertil skal indstillinger for dit webshop- og regnskabsmodul være sat. Se beskrivelserne på dine moduler for, hvilke indstillinger der er påkrævet for, at integrationen kan køre.

💡 (Bemærk, hvis integrationen overfører ordrer via webhooks (WooCommerce), vil integrationen som udgangspunkt overføre ordrer fra aktiveringstidspunktet og frem).


Import af tidligere / forhenværende ordrer

En import af tidligere ordrer til regnskabssystemet efterspørges i mange tilfælde for at få regnskabet helt ajour.

Der er flere måder at håndtere dette på. I flere af vores webshop-systemer (f.eks. WooCommerce eller Shopify) er det muligt at overføre en ordre igen ved at lave en ændring på ordren. (Dette kan være en opdatering af selve ordren (WooCommerce), eller en note på ordren (Shopify).

Alternativt kan IEX tilbyde at importere tidligere ordrer som en tilkøbsservice.

Importen af ordrer kan være en proces, hvori fejl på opsætningen af integrationen og de respektive systemer identificeres. Der er derfor en række forbehold forbundet med en import, hvor IEX vil gøre opmærksom på fejlene, men ikke tager ansvar for den nødvendige fejlretning:

 • Hyppige fejl i forbindelse med import af ordrer:

  • Manglende produkter i regnskabet.

  • Manglende varenumre på produkterne i webshoppen, så de ikke kan oprettes i regnskabet.

  • Manglende kundeinformationer, her under f.eks. navn, email, land

  • Manglende momsopsætning på samtlige eller tidlige webshop-ordrer

  • Lukkede regnskabsår

Hvordan beregnes pris på import?

Kontakt IEX for at få et tilbud på import af tidligere ordrer.

For at kunne vurdere et tilbud skal vi vide, hvilken dato der skal hentes ordrer fra hvilket ordrenummer, der skal startes fra, samt hvor mange ordrer det ca. drejer sig om.


Prisen for import af tidligere ordrer beregnes på følgende måde:
- Ordrer nedskrives først fra det resterende af dit inkluderede forbrug for måneden.
- Herefter faktureres de resterende ordrer ud fra taksten på ekstra ordrer.

Det koster ikke noget at få igangsat opgaven, men hvis en tekniker skal bruge tid i sagen udover at starte kørslen, vil det faktureres pr. påbegyndte 0,5 time.

Du kan se de gældende priser for teknikertid (ekstra support) ved import af ordrer på iex.dk/priser

Eksempel:

Dvs. hvis du f.eks. har et basic abonnement med op til 200 ordrer pr. mdr. hvoraf der er brugt 50 ud af 200 ordrer, og der importeres 200 ordrer, så vil de første 150 importerede tælle fra dit abonnementsforbrug, og du vil blive takseret for 50 ekstra ordrer.

For at få vist din pris på ekstra ordrer skal du gå til app.iex.dk ➡️ Abonnement ➡️ Tank op. Her kan du anvende slideren for at få vist en pris.

IEX kan på forhånd ikke garantere et tidsforbrug og kender ikke den reelle ordremængde, inden opgaven påbegyndes.

Afviger omfanget væsentligt fra den aftalte opgave, forbeholder IEX sig retten til at tilskrive en ekstra takst for opgaven, da et større omfang af ordrer medfører en større administration. I tilfælde af, at tidsforbruget overskrider den halve time, tilbydes en halv time på ny.

Eventuelt ekstra tilbud på opsætning af integrationen

OBS: Bestillingen af en import af tidligere ordrer, forudsætter, at din integration er færdigt opsat og er testet til at være funktionel til at levere det ønskede resultat. Medmindre, der er bestilt IEX opsætning på integrationen, er det dit ansvar som kunde at sikre, at integrationen er funktionel, og at resultatet af overførslen er som ønsket.

IEX forbeholder sig retten til at afgive et ekstra tilbud på opsætning på integrationen, hvis det undervejs i importen af ordrer, viser sig, at integrationen ikke er funktionel.

I tilfælde af, at der afgives tilbud på opsætning, skal dette godkendes skriftligt, før IEX påbegynder opgaven.


Ansvarsområde i forbindelse med import:

Ved import af tidligere ordrer (bagudrettet overførsel) anvendes de gældende indstillinger, der er sat for integrationen.

Inden igangsættelse af opgaven foretages en test af overførsel, eller der tages udgangspunkt i en eksisterende overførsel.

Det er kundens ansvar at gennemgå testoverførslen i detaljer og sikre, at IEX bliver oplyst om evt. ændringer, der skal laves i forhold til den foreliggende testoverførsel.

Til hver en tid er det kundens ansvar at sikre sig, at overførslen giver det forventede resultat og at gøre IEX opmærksom på eventuelle fejl eller ændringer, der måtte opstå. Dette skal foregå så hurtigt som muligt, så IEX kan tilpasse overførslen og evt. fejlrette i retmæssig tid.

Ved evt. fejl og tilpasninger vil IEX så vidt muligt yde support og forsøge at hjælpe med udbedring af fejl. Ved brug af IEX platformen påtager kunden sig det fulde ansvar for ethvert tab, der kan skyldes brug og misbrug af IEX platformen. Du accepterer hermed, at det maksimale erstatnings-ansvar overfor dig ikke kan overstige det beløb, du har betalt for ydelsen.

Besvarede dette dit spørgsmål?