Gå til IEX ApS

Mapping modul: Opsættes af IEX

IEX’ Mapping modul er et avanceret værktøj til at tilpasse data-overførslen igennem IEX. Mapping modulet er en udvidelse til en IEX integration. Se priser på iex.dk/priser.

Funktionaliteten af Mapping modulet opsættes af en IEX tekniker. Prisen for opsætning af mappings er ikke inkluderet i standard-prisen for opsætning af en integration.

Har du brug for filtre eller mappings, kan du sende en beskrivelse af din ønskede opsætning til IEX via chat eller mail, hvorefter du vil få et tilbud på opsætning.


Formål med artikel

Denne hjælpe-artikel har til formål at hjælpe dig med at eksemplificere mulighederne i IEX Mapping modulet, så du bedre kan afklare dine ønsker og muligheder med teknikeren, der skal sætte det op. Artiklen skal ikke betragtes som dokumentation eller vejledning til opsætning af Mapping modulet, da dette foretages af IEX.


Teknisk indhold

Denne artikel indeholder teknisk indhold, som du ikke behøver forstå til fulde, før du kontakter IEX om filtre og mappings. Det indhold er tiltænkt som vejledning til at hjælpe med at definere, hvordan din integration skal fungere.

Du kan altid kontakte IEX support eller salg, hvis du har spørgsmål til filtre eller mappings, eller har brug for hjælp til at afklare, om din ønskede opsætning kan lade sig gøre.


Filter

Et eller flere filtre kan sættes på hver forbindelse, der er opsat på din integration.

Filtre fungerer igennem betingelser, der skal opfyldes for, at der kan overføres igennem forbindelsen. Flere betingelser, der skal opfyldes, kan sættes som og/eller for, om betingelsene alle skal være gældende, før der må overføres, eller om blot én af de opsatte betingelser skal gælde, før der må overføres.

Herunder findes to eksempler på filtre, der kan sættes op.

Eksempel 1: Ordrer må kun overføres fra et specifikt ordrenummer

  • En metode til at forstå og huske dette er ved at tænke det som en sætning:
    Hvis [felt] [operator] [værdi] må ordrer overføres.

Eksempel 2: Ordrer må enten overføres fra et specifikt ordrenummer eller hvis ordrenummer indeholder et præfiks

Condition: OR

  • For både filtre og mappings er det vigtigt, at der sættes de rigtige betingelser for, hvornår filteret eller mappingen træder i kraft.

    Der skal derfor defineres en helt klar “logik” for, hvornår og hvordan filteret og mappingen bør virke. Denne logik skal være stringent og skal sikre, at andre overførsler, der ikke skal behandles af filteret/mappingen, forbliver urørt.


Mappings

Omdirigerer datafelter og tilpas indhold ud fra et givent sæt regler.​

Ligesom filtre aktiveres mappings af en eller flere betingelser. Alternativt kan mappingen være gældende på al data, der overføres.

Mappings kan anvendes til at skræddersy integrationen til dit behov, hvis du ønsker en tilpasning af overførslen. Med mappings kan IEX omdirigere felter, så indholdet overføres til et andet felt i modtagersystemet, tilpasse indholdet i felter, aktivere funktionaliteter i modtagersystemet og meget mere.

Herunder følger en række eksempler på, hvordan mappings kan anvendes.

  • Ligesom ved betingelser for filtre kan følgende huskeregel anvendes til betingelser for mappings:
    Hvis [felt] [operator] [værdi] skal den givne mapping anvendes.

Eksempel 1: Standard overførsel uden mappings

Nedenstående vises, hvordan datafelter oversættes og standardiseres via et IEX format, der sikrer, at felter er kompatible på tværs af systemer. Nedenstående eksempel er et eksempel på en standard-overførsel fra WooCommerce til Dinero, hvor der ikke foretaget nogen tilpasning af felterne.

Eksempel 2: Omdirigering af felter

Her er et eksempel på, hvordan mapping modulet anvendes til at omdirigere data, så oplysninger hentes fra et andet felt.

Eksempel 3: Udfyld tomme felter (med betingelse)

Her er et eksempel på, hvordan mapping modulet anvendes til at udfylde tomme felter.

Betingelse: Hvis [billing.name] [is empty] skal mappingen anvendes.

Eksempel 4: Tilføj præfiks/suffiks i felter

Her er et eksempel på, hvordan mapping modulet anvendes til at tilskrive et præfiks til et felts værdi.

Eksempel 5: Flyt felt-indhold

Her er et eksempel på, hvordan mapping modulet anvendes til aflæse værdien fra et felt og tilføje det til et andet felt.


Sådan defineres betingelser for aktivering af filtre og mappings

For at du bedre kan vurdere, hvordan sortering og tilpasning af din data kan foregå med filtre og mappings, kan du her finde, hvilke betingelser der er mulige at sætte op.

Dette kan hjælpe dig med at definere, hvilke filtre der kan sættes op eller hvornår en mapping skal aktiveres.

Felt

Her kan sættes en regel for et hvilket som helst felt, der kan aflæses i IEX-dataen. Dette kan f.eks. være felttitlen på ordrenummer eller varenummer.

Hvis du er i tvivl om, IEX modtager feltet, kan du kontakte IEX supporten med et eksempel på en ordre og indholdet på det specifikke felt, hvormed IEX kan teste, om det feltet modtages i IEX, og i så felt hvad feltet hedder.

Operator

Operatoren angiver, hvordan indholdet i feltet skal aflæses. Der kan anvendes følgende metoder:

Equal
Not equal
Greater than
Greater than or equal to
Less than
Less than or equal to
Contains
Does not contain
Array contain
Starts with
Ends with
Str. length greater than
Str. length less than
Str. length equal to
Is empty
Is not empty
Is null
Is not null

Værdi

Værdi er angivet i fritekst (skal være numerisk eller alfanumerisk værdi svarende til feltet). Dette kan f.eks. være det specifikke nummer på et ordrenummer eller varenummer (SKU).

Ved valg af nogle operatorer, f.eks. “Is empty”, skal der ikke sættes en værdi.

Besvarede dette dit spørgsmål?