Manglende varenummer på ordrelinjer/varer

En af de hyppigste fejl i overførslen af en ordre fra webshop til regnskab er manglende varenumre.

For at en faktura kan oprettes i regnskabet, kræver de fleste regnskaber nemlig, at der findes varenumre på samtlige fakturalinjer.

Derfor bør alle varer inkl. varianter i webshoppen have varenumre.

Hvis en vare mangler et varenummer vil det betyde, at fakturaen/ordren ikke kan oprettes i regnskabet.

Mulige løsninger:

  1. Tilføj varenummer på produktet i webshoppen og opdater ordren. (Anbefalet løsning)

  2. IEX supporten kan opsætte ekstra funktionalitet, der udfylder det felt for varenummer med et standard "fallback" varenummer. (Påkræver mapping)

  3. WooCommerce: Anvender du ID som varenummer i WooCommerce, kan du angive dette som typen, hvoraf varenummeret skal aflæses.

  4. Undtagelse i Dinero. Regnskabet tillader at undlade at bruge produkter på faktura. Her kan der undlades at oprette produkter og dermed er varenumre ikke påkrævet i webshoppen. Slå “Brug produkter” fra i Dinero-indstillinger i IEX.

Manglende SKU / varenummer på fragt-, gebyr- og rabat-linjer

Ofte opstår fejl med manglende varenumre på grund af, at ordrelinjer for fragt, gebyr og rabat ikke får tildelt et varenummer i webshoppen.

Disse linjer kan tilskrives et varenummer igennem IEX.

For at sætte integrationen op til at tilskrive varenumre, skal du først oprette de specifikke varer i dit regnskab.

Når dette er gjort, skal du gå app.iex.dk -> [dit regnskab] -> Indstillinger -> Fakturaer til [dit regnskab]

Her vil du finde følgende felter, der skal udfyldes for at tilskrive varenumre til ordrelinjerne:
Varenummer til fragt med moms
Varenummer til fragt uden moms
Varenummer til betalingsgebyr
Varenummer til rabatlinje

Fri fragt:

Hvis der fremgår en ordrelinje for fri fragt på ordren, påkræver denne også et varenummer. Bemærk, at fri fragt bliver registreret som fragt ekskl. moms. Sælger du udelukkende fragt inkl. moms, kan du blot indsætte varenummeret for fragt inkl. moms i feltet for fragt ekskl. moms.

Fandt du dit svar?