Som en sikkerhedsforanstaltning, validerer integrationen totalerne imellem webshop-ordren og fakturaen i Dinero for at sikre, at beløberne stemmer før fakturaen bogføres.

Hvis der er en forskel imellem beløberne på ordretotalen eller momstotalen, vil integrationen undlade at bogføre fakturaen, og i stedet lægge den som fakturakladde. I så fald vil loggen vise fejlen "Error in totals validation".

Ved små differencer på øre-niveau (grundet afrunding), kan du indstille integrationen til at tilføje en ordrelinje, der skriver det givne antal ørers difference på, så dit regnskab stemmer med det beløb, der er trukket i webshoppen.

Det gøres således:

  • I Dinero skal der anvendes en konto til håndtering af øredifferencer.

  • app.iex.dk -> Dinero -> Indstillinger -> Fakturaer til Dinero -> Aktiver håndtering af øredifferencer

  • Først skal du vælge en konto til håndtering af øredifferencer. Udfyld linjetekst (f.eks. Difference på øreniveau), indsæt det oprettede og indstil en afrundingsgrænse. Dette kan f.eks. være 0.10 for en max tolerance på 10 ørers forskel.

    (Hvis afrundingsgrænse overskrides vil fakturaen blive håndteret som kladde, og du får fejlen "Error in totals validation".

  • Gem indstillingerne.

Fandt du dit svar?