En hyppig melding i loggen er, at ordren er "Skippet" med meldingen "Order not in allowed states".

Årsag:

"Skippet" er ikke en fejlmeddelelse.

"Skippet" betyder, at der er en indstilling, der dikterer, at integrationen bør undlade at overføre ordren.

"Order not in allowed states" betyder, at ordren fra webshoppen eller abonnementssystemet ikke er på et ordrestadie, der er tilladt til overførsel.

Sådan får du ordren videre:

For at ordren kan overføres på det specifikke ordrestadie, skal ordrestadiet sættes til overførsel i IEX indstillingerne. Dette gøres på webshop- eller abonnementsmodulets indstillinger.

Her vil du have et felt, der hedder "Order states", hvor du kan tilføje, hvilke stadier ordren må overføres på.

Tilføj et eller flere ordrestadier og tryk Gem.

Herefter skal du opdatere ordren i webshop-systemet for at genoverføre den.

Hvis du allerede har defineret et senere ordrestadie, ordrer må overføres på, bør du vurdere, om ordren i stedet skal opdateres til dette stadie frem for at tilføje flere stadier.

Benytter du et abonnementssystem skal du kontakte IEX for at få hentet ordren igen.

Systemspecifikke undtagelser:

Shopify: Modulet er som udgangspunkt indstillet til at overføre på stadierne "Paid" og "Partially paid". Benyttes funktionen "Aktivér filtre", skal der manuelt tilføjes, hvilke specifikke "Financial"- og "Fulfillment"-stadier, der må overføres på. Herunder skal "Paid" og "Partially paid" også tilføjes, hvis der ønskes overførsel på disse stadier.

Generelle anbefalinger:

Ved integration til et regnskab, anbefaler vi overordnet set, at man overfører på et stadie, hvor ordren er gennemført, dvs. den er registreret som afsendt og betalt i webshoppen/abonnementssystemet.

Der kan dog være mange forbehold til dette, alt efter dit ønske til automatiseringen, og hvilke systemer der integreres.

Fandt du dit svar?